ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชุมสัมมนา


18 - 21 กันยายน 2562  

The Combined Thailand-Malaysia-Singapore Hand Meeting 2019


September 18-21, 2019 Chiangmai, Thailand

Secretariat office: Institute of Orthopaedics, Lerdsin Hospital
Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
Tel. 02-3539844 Fax. 02-3539845
E-mail: kanchaihand@yahoo.com, piyabuthortho@gmail.com

More information click http://ctmshandmeeting2019.com20-22 กันยายน 2562  

7th Congress of the Asia Pacific Trauma Society & 1st Scientific Meeting of the APOA Foot & Ankle SectionSeptember 20-22, 2019 / Bangkok, Thailand

For more information please visit: https://www.apoatrauma.com/Download
- Program26 - 27 กันยายน 2562  

Advanced Surgical Exposures in Difficult Fractures: A Cadaveric Workshop

อนุสาขา Trauma Section ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced Surgical Exposures in Difficult Fractures: A Cadaveric Workshop สำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกคน ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ได้มีความรู้ด้านกายวิภาคประยุกต์ขั้นสูง และเรียนรู้หลักการผ่าตัดกระดูกรยางค์อย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะในการผ่าตัดพื้นฐานด้วยการเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย

จึงขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุฑามาศ เจียรนัย E-mail rcost04@gmail.com

หมดเขตรับลงทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม (update 21/8/2019)

ขอประกาศเเจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม Workshop ทั้งสิ้น 54 คน
ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 54 คน กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวนท่านละ 10,000 บาท โดยรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี: ราชวิทยาลัยเเพทย์ออร์โธปิดิกส์เเห่งประเทศไทย
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: รพ.ราชวิถี
เลขที่บัญชี: 051-2400-14-4

กรุณาโอนเงินเเละส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : rcost04@gmail.com
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

11-12 ตุลาคม 2562  

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
7th TRIENNIAL ASIAN FEDERATION OF FOOT AND ANKLE SURGEONS (7th AFFAS)

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Registration
- Early registration (Until July 31, 2019) 5,000 บาท
- Late registration (Until July 31, 2019) 7,000 บาท

เว็บไซด์การประชุม : http://www.affas2019.com/home.phpDownload
- Poster20-22 ตุลาคม 2562  

The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand


20th - 22nd October 2019
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Pattaya, Thailand

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมกีฬากอล์ฟในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 shot gun start เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟ Siam plantation อัตราค่าสมัคร 4,000 บาท โดยสามารถติดต่อลงสมัครได้ที่คุณอัมพร อาจปรุ หรือคุณธศิรินทร์ ธนชัยเตชะสิทธิ์ที่ โทร. 02-716-5436-7 อีเมล์ amporn@rcost.or.th, koong113@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Download: First Announcement5 - 8 พฤศจิกายน 2562  

The 1st Minimally Invasive Spine Week of Thailand meeting combined with the 3rd International Society of Endoscopic Spine Surgery (ISESS) meeting

5-8 November 2019, at Le Meridien Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand.
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในเว็บไซต์ http://www.misscot.org/mis/home.php


ดาวน์โหลด: โปสเตอร์
28-29 พฤศจิกายน 2562  

จัดการประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1,500 บาท


ค่าลงทะเบียนสำหรับพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ฟรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 500 บาท

พยาบาลลงทะเบียน ได้ CNE 12 หน่วย

กรุณาส่งเอกสารการลงทะเบียนที่
E-mail: siripongorthocm@gmail.com cc: srojanas@gmail.com cc: hotandwinortho2019@gmail.com cc: thasirint@gmail.com

การชำระเงิน

 • เช็คสั่งจ่าย ชื่อบัญชี ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ(Northern Ortho)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ(Northern Ortho)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 566-250984-8
  (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail: siripongorthocm@gmail.com cc: srojanas@gmail.com cc: hotandwinortho2019@gmail.com cc: thasirint@gmail.com)


ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์งานประชุม
- โปรแกรม
- ใบลงทะเบียนการประชุม
- แบบฟอร์มจองห้องพัก
- แบบแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมบริษัทที่สนใจสนับสนุนงานประชุม ติดต่อที่ E-mail: siripongorthocm@gmail.com cc: srojanas@gmail.com cc: hotandwinortho2019@gmail.com
12-13 ธันวาคม 2562  

การประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019

ด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คน

การชำระเงิน

 • ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “Metabolic Bone Disorder and Or thoger iatrics”
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี “Metabolic Bone Disorder and Or thoger iatrics ”
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาติไทย เลขที่บัญชี 045-564221-1

ภายหลังชำระเงินแล้วกรูณาแนบหลักฐานการโอน ส่งมาที่ อีเมล์ thasirint@gmail.com

รายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารแนบ

Download
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- แบบฟอร์มจองห้องพัก
- แบบแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมวิชาการ 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.