ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชุมสัมมนา


1 มิถุนายน 2562  

วันเท้าปุกโลกครั้งที่ 4 - World Foot Club Day

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00-12:00 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ลงทะเบียนหน้างานพรี
21 - 31 พฤษภาคม 2562  

RCOST Review Course 2019

ด้วยฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมทางวิชาการ สำหรับแพทย์ฝึกอบรมชั้นปีที่ 4 "RCOST Review Course 2019" ในระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประจวบ ชั้น3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านสาขาออร์โธปิดิกส์แก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์แต่ละอนุสาขาร่วมดำเนินการจัดอบรมตามกำหนดการดังนี้


(คลิก ไอคอน เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมในแต่ละวัน)
วัน อนุสาขา
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 Hip & Knee
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 Tumor
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 Foot Ankle
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 Sports
วันที่อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 Hand
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 MBOG
เอกสารประกอบการบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 Spine
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 Trauma

ในการนี้จึงขอเชิญแพทย์ฝึกอบรมชั้นปีที่4 ประจำปีฝึกอบรม 2561 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ขอให้แจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม และโปรดส่งตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยแล้วโดยส่งมายัง คุณจังกร พลหนองหลวง e-mail:jkorn2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร 02-7165440 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จักเป็นพระคุณยิ่ง
29 พฤษภาคม 2562  

Metabolic bone disease and geriatric fracture tutorial for resident

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประจวบฯ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


เอกสารประกอบการบรรยาย


ดาวน์โหลด: Poster
31 พฤษภาคม 2562  

RCOST Review Course 2019 - อนุสาขา Trauma Section

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประจวบ ชั้น3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าดาวน์โหลด: ตารางการประชุม
25-27 กรกฎาคม 2562  

การประชุม The 9th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ Thai Orthopedic Society for Sports Medicine (TOSSM) กำหนดจัดการประชุม The 9th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine ขึ้นในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯโทรศัพท์ 02 - 7165436 - 7 หรือ www.rcost.or.th หรือ http://thaisportsmed.org/


อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียนลงทะเบียนและชำระเงิน
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนและชำระเงิน
หลังวันที่ 31 พ.ค. 2562
แพทย์วุฒิบัตร 3,000 บาท 4,000 บาท
Resident และแพทย์ทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
บุคคลากรทางการแพทย์/ผู้สนใจ 1,500 บาท 2,500 บาท

รายละเอียดห้องพัก
Hotel / Room TypeRoom RateContact
Ace of Hua Hin *3 Nights   Ramida Singpru (Mi)
Assistant Director of Sales | Corporate
ACE OF HUA HIN RESORT
1392 Petchkasem Road, Cha-am,
76120 Hua Hin, Phetchaburi, Thailand
Tel: (66) 2 024 8466 Fax: (66) 2 024 8467
Mobile: (66) 6 3205 2970
Email: adoscorp@aceofhuahinresort.com
Deluxe Room5,000
Deluxe Pool Access5,500
Junior Suite Pool Access5,500


Download
- โปสเตอร์
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับคนไทย23 สิงหาคม 2562  

การประชุมวิชาการ Basic Course in Osteoporosis 2019: theme Revisit Metabolic Disorder

เนื่องด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดการประชุมวิชาการ Basic Course in Osteoporosis 2019 ใน theme Revisit Metabolic Disorder ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คนDownload
- แบบฟอร์มลงทะเบียน24 สิงหาคม 2562  

Annual Meeting of Musculoskeletal Tumor 2019: Essential course in bone tumors

ด้วยอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ Annual Meeting of Musculoskeletal Tumor 2019: Essential course in bone tumors ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

    ปีนี้มีหัวข้อน่าสนใจมากมายได้แก่
  • Essential topics of bone tumors for "RESIDENT"
  • Principle of bony reconstruction
  • Controversies in bone tumor surgery

อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
**ราคาพิเศษ 1,000 บาท สำหรับ Early bird registration ที่ชำระเงินลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562**
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-271544-2 ชื่อบัญชี “อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน”
การลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินใน Google form ได้ที่ https://forms.gle/42ppH1kuwoS2jeLZA

ดาวน์โหลด: Poster
20-22 กันยายน 2562  

7th Congress of the Asia Pacific Trauma Society & 1st Scientific Meeting of the APOA Foot & Ankle SectionSeptember 20-22, 2019 / Bangkok, Thailand

For more information please visit: https://www.apoatrauma.com/Download
- Program11-12 ตุลาคม 2562  

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
7th TRIENNIAL ASIAN FEDERATION OF FOOT AND ANKLE SURGEONS (7th AFFAS)

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Registration
- Early registration (Until July 31, 2019) 5,000 บาท
- Late registration (Until July 31, 2019) 7,000 บาท

เว็บไซด์การประชุม : http://www.affas2019.com/home.phpDownload
- Poster20-22 ตุลาคม 2562  

The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand


20th - 22nd October 2019
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Pattaya, Thailand

Download: First Announcement12-13 ธันวาคม 2562  

การประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019

ด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คน
รายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารแนบDownload
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.