ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

html slideshow

ข่าวประชุมสัมมนา


23 สิงหาคม 2561  

The Basic Metabolic bone and Orthogeriatric Course 2018

เนื่องด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ จะจัดการประชุม The Basic Metabolic bone and Orthogeriatric Course 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ และแพทย์ผู้สนใจ ด้านโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และโรคทางออร์โธปิดิกส์ในผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถดาวโหลดฟอร์มลงทะเบียนได้ตามเอกสารที่แนบมา

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียน3 - 4 กันยายน 2018  

การประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายออร์โธปิดิกส์ก้าวหน้าพัฒนาก้าวไกล หัวข้อ "Aged-Society : Ready to Deal 2018"

ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายออร์โธปิดิกส์ก้าวหน้าพัฒนาก้าวไกล
โดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ "Aged-Society : Ready to Deal 2018" ในวันที่ 3-4 กันยายน 2018 ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และในตอนเย็นวันที่ 3 กันยายน 2018 จะมีงานเลี้ยงต้อนรับและงานแสดงมุฒิตาจิต อ.นพ.สฤษฎ์ พัฒนโสภณ ผู้ซึ่งก่อตั้งออร์โธปิดิกส์คนแรกของรพ.ร้อยเอ็ด

ผู้ที่สนใจร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ได้ที่ลิ้งต่อไปนี้ครับ ---> https://goo.gl/forms/TXZyOUBJ6sWB2A6F36-8 กันยายน 2561  

the 19th Annual Scientific Meeting of The Asia Pacific Arthoplasty Society (APAS)


Period: 6th to 8th September 2018
Venue: Shangli-La Hotel, Bangkok, Thailand.
Official website: http://www.apas2018.com

The highlight for APAS 2018 meeting is the first report of “Outcomes of the 2018 international consensus meeting on periprothetic joint infection” after the 2nd PJI consensus, which will be summarized both leading key persons of the 2nd PJI consensus (Prof. Javad Parvizi and Prof. Thorsten Gehrke).

Period for Abstract Submission : 30th June 2018

For further details, please visit our official website from the link below:
http://www.apas2018.com/site/abstract8 กันยายน 2561  

Advanced Course for Metastatic Bone disease 2018

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน จัดโดย คณะกรรมการอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.มานดาร์ เจริญราษฎร์ (รอ) 081-7881540

ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์
- โปรแกรม10-11 กันยายน 2018  

Annual THOFAS Meeting 2018 : "Foot & Ancle Surgery for General Orthopaedists"

10-11 September 2018
The Resident, 25th Floor
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียน12 - 13 กันยายน 2561  

TOSSM International Cadaveric Workshop 2018


12-13 September 2018
Cadaveric Surgical Training Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Chiang Mai Thailand

Contact:
Tel: (+662) 716-5436-7   Fax: (+662) 716-5440  
Email: Aunchaleej@rcost.or.th   Line ID: bancha.tu

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม27 - 28 กันยายน 2561  

TOSSM Reconstructive Knee Cadaveric Workshop 2018

27th - 28th September 2018
Faculty of Medicine, Khon Khen University

Contact:
Tel: (+662) 716-5436-7   Fax: (+662) 716-5440  
Email: Aunchaleej@rcost.or.th   Line ID: bancha.tu

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน19 ตุลาคม 2561  

การแข่งขันกอล์ฟ "ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย" ประจำปี พ.ศ. 2561

การแข่งขันกอล์ฟ "ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย" ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามสยามคันทรี่คลับ วอร์เตอร์ไซด์ พัทยา
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561
SHOTGUN 12.30 น.

ค่าสมัคร 3500 บาท (รวมกรีนฟี แคดดี้ รถ อาหารกลางวัน อาหารเย็น รางวัลจับฉลาก)

สมัครภายในวันที่ 13 ตค. 61 ติดต่อสมัครได้ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์20-22 ตุลาคม 2561  

The annual meeting of Royal College for Thai Orthopaedic surgeon 2018
Theme: "Orthopaedic in Action. The Future is Now"

October 20-22, 2018
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Royal Cliff Beach Resort Pattaya, Thailand

web site: http://www.rcost-meeting.com/2018/21-23 พฤศจิกายน 2561  

The 10th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2018
"Live longer, healthier with strong bone"

อนุสาขา Ortho-Geriatric and Metabolic Bone Disorder (OGMB) ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ จะจัดการประชุมวิชาการ OGMB ประจำปี 2561
The 10th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2018 "Live longer, healthier with strong bone"
ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.สัตยา โรจนเถียร เป็นประธานการจัดงาน จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดและผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียน:
ติดต่อ คุณอัมพร อาจปรุ
E-mail: amporn@rcost.or.th โทรศัพท์: 02-7165436 (-7)

ดาวน์โหลด


13 - 14 ธันวาคม 2561  

TOSSM Advance Shoulder Cadaveric Workshop 2018

13-14 December 2018
PSU Cadaveric Surgical Training Center, Prince of Songkla University

Contact:
Tel: (+662) 716-5436-7   Fax: (+662) 716-5440  
Email: Aunchaleej@rcost.or.th   Line ID: bancha.tu

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.