ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชุมสัมมนา


25-27 กรกฎาคม 2562  

การประชุม The 9th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ Thai Orthopedic Society for Sports Medicine (TOSSM) กำหนดจัดการประชุม The 9th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine ขึ้นในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯโทรศัพท์ 02 - 7165436 - 7 หรือ www.rcost.or.th หรือ http://thaisportsmed.org/tossm-2019/


อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียนลงทะเบียนและชำระเงิน
ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนและชำระเงิน
หลังวันที่ 31 พ.ค. 2562
แพทย์วุฒิบัตร (orthopaedics and PM&R) 3,000 บาท 4,000 บาท
Resident และแพทย์ทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
Non-MD 1,500 บาท 2,500 บาท

การชำระเงิน
 • ชำระเงินสด
 • ชาระโดยเช็คสั่งจ่าย “Thai Orthopedic Society for Sports Medicine”
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “Thai Orthopedic Society for Sports Medicine”
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051 - 265774 - 1
  และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังราชวิทยาลัยฯ เบอร์ Fax 02 - 7165440

ติดต่อลงทะเบียน
คุณธศิรินทร์ ธนชัยเตชะสิทธิ์
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-7165436-7 Fax. 02-7165440
E-mail: thasirin.t@rcost.or.th, thasirint@gmail.com


รายละเอียดห้องพัก
Hotel / Room TypeRoom RateContact
Ace of Hua Hin *3 Nights   Ramida Singpru (Mi)
Assistant Director of Sales | Corporate
ACE OF HUA HIN RESORT
1392 Petchkasem Road, Cha-am,
76120 Hua Hin, Phetchaburi, Thailand
Tel: (66) 2 024 8466 Fax: (66) 2 024 8467
Mobile: (66) 6 3205 2970
Email: adoscorp@aceofhuahinresort.com
Deluxe Room5,000
Deluxe Pool Access5,500
Junior Suite Pool Access5,500


Download
- โปสเตอร์
- แบบฟอร์มลงทะเบียน29 กรกฎาคม 2562  

AOTrauma Seminar 2019 – How to operate common fractures correctly?

อนุสาขา Trauma ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ AOTrauma Thailand ได้จัดการประชุม AOTrauma Seminar 2019 - How to operate common fractures correctly ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น P3 ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ โดยการประชุมนี้จัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก สำหรับแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 4 และแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่สนใจ ทุกท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ คุณวรรณิกา ติดต่อ 090-5616395

ดาวน์โหลด: โปรแกรมการประชุม30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562  

39th AOTrauma Course - Basic Principles of Fracture Management

อนุสาขา Trauma ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ AOTrauma Thailand ได้จัดการประชุม 39th AOTrauma Course - Basic Principles of Fracture Management ในวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก สำหรับแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 2

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณิกา โทร 090-5616395

ดาวน์โหลด: โปรแกรมการประชุม22 สิงหาคม 2562  

การประชุมวิชาการ Basic Course in Osteoporosis 2019: theme Revisit Metabolic Disorder

เนื่องด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดการประชุมวิชาการ Basic Course in Osteoporosis 2019 ใน theme Revisit Metabolic Disorder ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คนDownload
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- โปรแกรม24 สิงหาคม 2562  

Annual Meeting of Musculoskeletal Tumor 2019: Essential course in bone tumors

ด้วยอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ Annual Meeting of Musculoskeletal Tumor 2019: Essential course in bone tumors ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ปีนี้มีหัวข้อน่าสนใจมากมายได้แก่
 • Essential topics of bone tumors for "RESIDENT"
 • Principle of bony reconstruction
 • Controversies in bone tumor surgery

อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
**ราคาพิเศษ 1,000 บาท สำหรับ Early bird registration ที่ชำระเงินลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562**
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-271544-2 ชื่อบัญชี “อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน”
การลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินใน Google form ได้ที่ https://forms.gle/42ppH1kuwoS2jeLZA

ดาวน์โหลด: Poster
30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562  

งานประชุม Basic Spine Course 2019

ณ ห้องประชุม พลโทผ่อง ชั้น 10 อาคารพัชรกิตติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม - วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 1,500 บาท
หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 2,000 บาท


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ : 02-354-7636
LINE ID : nok-pmk
คุณ ปยุตา สายทอง (นก)


ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์งานประชุม
20-22 กันยายน 2562  

7th Congress of the Asia Pacific Trauma Society & 1st Scientific Meeting of the APOA Foot & Ankle SectionSeptember 20-22, 2019 / Bangkok, Thailand

For more information please visit: https://www.apoatrauma.com/Download
- Program26 - 27 กันยายน 2562  

Advanced Surgical Exposures in Difficult Fractures: A Cadaveric Workshop

อนุสาขา Trauma Section ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced Surgical Exposures in Difficult Fractures: A Cadaveric Workshop สำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกคน ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ได้มีความรู้ด้านกายวิภาคประยุกต์ขั้นสูง และเรียนรู้หลักการผ่าตัดกระดูกรยางค์อย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะในการผ่าตัดพื้นฐานด้วยการเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย

จึงขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุฑามาศ เจียรนัย E-mail rcost04@gmail.com

หมดเขตรับลงทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562


ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
11-12 ตุลาคม 2562  

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
7th TRIENNIAL ASIAN FEDERATION OF FOOT AND ANKLE SURGEONS (7th AFFAS)

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Registration
- Early registration (Until July 31, 2019) 5,000 บาท
- Late registration (Until July 31, 2019) 7,000 บาท

เว็บไซด์การประชุม : http://www.affas2019.com/home.phpDownload
- Poster20-22 ตุลาคม 2562  

The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand


20th - 22nd October 2019
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Pattaya, Thailand

Download: First Announcement28-29 พฤศจิกายน 2562  

จัดการประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1,500 บาท


ค่าลงทะเบียนสำหรับพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ฟรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 500 บาท


กรุณาส่งเอกสารการลงทะเบียนที่
E-mail: siripongorthocm@gmail.com cc: srojanas@gmail.com cc: hotandwinortho2019@gmail.com

การชำระเงิน

 • เช็คสั่งจ่าย ชื่อบัญชี ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ(Northern Ortho)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ(Northern Ortho)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 566-250984-8
  (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail: siripongorthocm@gmail.com cc: srojanas@gmail.com cc: hotandwinortho2019@gmail.com)


ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์งานประชุม
- ใบลงทะเบียนการประชุมบริษัทที่สนใจสนับสนุนงานประชุม ติดต่อที่ E-mail: siripongorthocm@gmail.com cc: srojanas@gmail.com cc: hotandwinortho2019@gmail.com
5 - 8 พฤศจิกายน 2562  

The 1st Minimally Invasive Spine Week of Thailand meeting combined with the 3rd International Society of Endoscopic Spine Surgery (ISESS) meeting

5-8 November 2019, at Le Meridien Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand.
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในเว็บไซต์ http://www.misscot.org/mis/home.php


ดาวน์โหลด: โปสเตอร์
12-13 ธันวาคม 2562  

การประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019

ด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คน
รายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารแนบDownload
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- แบบฟอร์มจองห้องพัก 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.