ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

html slideshow

ข่าวประชุมสัมมนา


19 ตุลาคม 2561  

การแข่งขันกอล์ฟ "ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย" ประจำปี พ.ศ. 2561

การแข่งขันกอล์ฟ "ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย" ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามสยามคันทรี่คลับ วอร์เตอร์ไซด์ พัทยา
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561
SHOTGUN 12.30 น.

ค่าสมัคร 3500 บาท (รวมกรีนฟี แคดดี้ รถ อาหารกลางวัน อาหารเย็น รางวัลจับฉลาก)

สมัครภายในวันที่ 13 ตค. 61 ติดต่อสมัครได้ที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์20-22 ตุลาคม 2561  

The annual meeting of Royal College for Thai Orthopaedic surgeon 2018
Theme: "Orthopaedic in Action. The Future is Now"

October 20-22, 2018
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Royal Cliff Beach Resort Pattaya, Thailand

web site: http://www.rcost-meeting.com/2018/21 ตุลาคม 2561  

การแข่งขันเทนนิส ชิงถ้วยเจริญ โชติกวณิชย์

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครแข่งขันเทนนิสชิงถ้วยเจริญ โชติกวณิชย์ โดยจะมีการจัดแข่งขันในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ชายคู่ ทั่วไป
- ชายเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ
- คู่ประสม ไม่จำกัดอายุ
- ชายคู่ประสมผู้สูงอายุ อายุรวมกันไม่เกิน 90 ปี

สมัครได้เพียงคนละประเภทเท่านั้น แต่ละประเภทต้องมีผู้สมัคร 4 คน ขึ้นไป หากมีผู้สมัครไปครบตามจำนวน จะไม่มีการจัดแข่งขัน แต่จะยังคงกันสนามเทนนิสไว้ให้สมาชิกเล่นเทนนิสได้ตามปกติ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครแข่งขันได้ที่คุณอัมพร อาจปรุ อีเมล์ amporn@rcost.or.th หรือโทร 027165436

หมดเขต รับสมัคร 30 กันยายน 256121 ตุลาคม 2561  

การแข่งขันบาสเกตบอล RCOST 2018 ครั้งที่ 11 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

วันที่ 21 ต.ค.2561 เวลา 13:00- 16:45 น.

กำหนดการ
13:00 – 13:30 ลงทะเบียน และจับสลากแบ่งทีม เป็น4 ทีม
13:30 – 13:45 ประธานกล่าวเปิดงาน
13:45 – 14:10 บาสเกตบอลคู่ที่1 ทีม A VS ทีม B
14:10 – 14:35 บาสเกตบอลคู่ที่2 ทีม C VS ทีม D
14:35 – 15:00 บาสเกตบอลคู่ที่3 ทีม A VS ทีม C
15:00 – 15:25 บาสเกตบอลคู่ที่4 ทีม B VS ทีม D
15:25 – 15:50 บาสเกตบอลคู่ที่5 ทีม A VS ทีม D
15:50 – 16:15 บาสเกตบอลคู่ที่6 ทีม B VS ทีม C
16:15 – 16:30 บาสเกตบอลคู่ชิงชนะเลิศ (แข่ง10นาที เวลาหยุด)
16:30 – 16:45 ประธานกล่าวปิดงาน

กติกา ใช้กติกาของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย แข่งขัน 2ครึ่ง ครึ่งละ 10 นาที
แต่ละทีมจะมี resident/fellow ลงแข่งได้ไม่เกิน 3คน

ผู้ประสานงาน
นพ.ชัชพล องค์โฆษิต 089-717-0930 รพ.หนองบัวลำภู (E-mail Ongkosit.c@gmail.com )

นพ.หาญชัย อังคนาวราพันธุ์ 089-698-7418 (E-mail hanchai_un@hotmail.com)

พญ.ปาวาลี ดาวศิริโรจน์ 095-6626217 รพ.รามาธิบดี (E-mail yg.pawalee@gmail.com )

นพ.ลพบุรี นาทะสิริ 089-499-9460 แพทย์ประจำบ้านปี3 ศิริราช (E-mail tuk.lopburi@gmail.com)

นพ.อภิสิทธิ์ รัตนธนาสาร 085-1515160 แพทย์ประจำบ้านปี3ศิริราช (E-mail babypunchs@gmail.com)

นายปรานต์เตชินท์ ทิพย์วรกุล (จอม) 081-723-9828
ประสานงานสนามกีฬา

คุณต้อย 02-716-5436, 081-190-7466 (E-mail sirinantc@rcost.or.th )
เลขาราชวิทยาลัย

Facebook: Basketball RCOST
LINE:


Google Map:


ดาวน์โหลด:
- รายละเอียด9 พฤศจิกายน 2561  

การจัดประชุมวิชาการ Bone Densitometry Workshop

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟัากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะจัดการประชุมวิชาการ Bone Densitometry Workshop ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม กมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติประมวลผลภาพ DXA ด้วยตนเองโดยใช้ Workstation เสมือนจริง และซักถามผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องและซอฟต์แวร์ร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน หลักการวินิจฉัย และการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งหลักการรักษาอีกด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ นักรังสีการแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเรื่องการดูและรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

ติดต่อ
Thai Osteoporosis Foundation (TOPF)
100 Supawadee Tower, room 94/2-3, 4th Floor, Soi Mitanan, Nakornchaisri Rd, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
Tel: 66-2241-7933 Fax: 02-0241-7933
Email: kanruetaisps@hotmail.com, topf2002@gmail.com Website: TOPF.or.th Facebook: ชมรมรักษ์กระดูก

Download: โบรชัวร์รายละเอียดและใบสมัคร21-23 พฤศจิกายน 2561  

The 10th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2018
"Live longer, healthier with strong bone"

อนุสาขา Ortho-Geriatric and Metabolic Bone Disorder (OGMB) ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ จะจัดการประชุมวิชาการ OGMB ประจำปี 2561
The 10th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2018 "Live longer, healthier with strong bone"
ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.สัตยา โรจนเถียร เป็นประธานการจัดงาน จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดและผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียน:
ติดต่อ คุณอัมพร อาจปรุ
E-mail: amporn@rcost.or.th โทรศัพท์: 02-7165436 (-7)

ดาวน์โหลด


13 - 14 ธันวาคม 2561  

TOSSM Advance Shoulder Cadaveric Workshop 2018

13-14 December 2018
PSU Cadaveric Surgical Training Center, Prince of Songkla University

Contact:
Tel: (+662) 716-5436-7   Fax: (+662) 716-5440  
Email: Aunchaleej@rcost.or.th   Line ID: bancha.tu

ดาวน์โหลด:
- โปรแกรม
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.