ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (New!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชุมสัมมนา


29-31 มีนาคม 2562  

TPOS Pre-congress Workshop 2019 & TPOS Annual Meeting 2019

ด้วยคณะกรรมการอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดประชุมประจำปี TPOS Pre-congress Workshop 2019 และ TPOS Annual Meeting 2019 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

29 มีนาคม 2562 TPOS Pre-congress Workshop 2019 ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 9 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี
30-31 มีนาคม 2562 TPOS Annual Meeting 2019 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน เผยแพร่ความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์เด็ก แก่แพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป ในการนี้ คณะกรรมการฯจึงขอเชิญแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เเพทย์ประจำบ้าน พยาบาลและ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวันเเละเวลาดังกล่าว

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท หลัง วันที่ 25 ก.พ. 62
ประชุม ประชุม + Workshop
แพทย์ออร์โธปิดิกส์ 3,000 4,000
แพทย์ประจำบ้าน 2,500 3,000
พยาบาล / บุคลากรทางการแพทย์ 2,000 -
หมายเหตุ TPOS Workshop วันที่ 29 มี.ค. 62 จำกัดจำนวน 120 ที่ โดยพิจารณาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 เป็นลำดับแรก


การชำระค่าลงทะเบียน
  • เงินสด
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย”
  • โอนเงินเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย”
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขที่บัญชี 051-2-40014-4

กรุณาส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่
คุณจุฑามาศ เจียรนัย
E-mail: rcost04@gmail.com หรือ Fax 02-716-5440ดาวน์โหลด
- โปรแกรม (ปรับปรุง 14/03/2562)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม (ปรับปรุง 14/03/2562)25-27 กรกฎาคม 2562  

การประชุม The 9th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ Thai Orthopedic Society for Sports Medicine (TOSSM) กำหนดจัดการประชุม The 9th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine ขึ้นในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯโทรศัพท์ 02 - 7165436 - 7 หรือ www.rcost.or.th หรือ http://thaisportsmed.org/


อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการลงทะเบียนลงทะเบียนและชำระเงิน
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนและชำระเงิน
หลังวันที่ 31 พ.ค. 2562
แพทย์วุฒิบัตร 3,000 บาท 4,000 บาท
Resident และแพทย์ทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
บุคคลากรทางการแพทย์/ผู้สนใจ 1,500 บาท 2,500 บาท

รายละเอียดห้องพัก
Hotel / Room TypeRoom RateContact
Ace of Hua Hin *3 Nights   Ramida Singpru (Mi)
Assistant Director of Sales | Corporate
ACE OF HUA HIN RESORT
1392 Petchkasem Road, Cha-am,
76120 Hua Hin, Phetchaburi, Thailand
Tel: (66) 2 024 8466 Fax: (66) 2 024 8467
Mobile: (66) 6 3205 2970
Email: adoscorp@aceofhuahinresort.com
Deluxe Room5,000
Deluxe Pool Access5,500
Junior Suite Pool Access5,500


Download
- โปสเตอร์
- แบบฟอร์มลงทะเบียน23 สิงหาคม 2562  

การประชุมวิชาการ Basic Course in Osteoporosis 2019: theme Revisit Metabolic Disorder

เนื่องด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดการประชุมวิชาการ Basic Course in Osteoporosis 2019 ใน theme Revisit Metabolic Disorder ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คนDownload
- แบบฟอร์มลงทะเบียน20-22 กันยายน 2562  

7th Congress of the Asia Pacific Trauma Society & 1st Scientific Meeting of the APOA Foot & Ankle Section


September 20-22, 2019 / Bangkok, Thailand

For more information please visit: https://www.apoatrauma.com/Download
- Program11-12 ตุลาคม 2562  

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
7th TRIENNIAL ASIAN FEDERATION OF FOOT AND ANKLE SURGEONS (7th AFFAS)

การประชุมวิชาการ 7th Triannual AFFAS Meeting
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Registration
- Early registration (Until July 31, 2019) 5,000 บาท
- Late registration (Until July 31, 2019) 7,000 บาท

เว็บไซด์การประชุม : http://www.affas2019.com/home.phpDownload
- Poster20-22 ตุลาคม 2562  

The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand


20th - 22nd October 2019
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)
Pattaya, Thailand

Download: First Announcement12-13 ธันวาคม 2562  

การประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019

ด้วยอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูกเมตาบอลิกราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการ The 11th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2019 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการแก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกเมตาบอลิก และออร์โธผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคาดว่าจะมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 - 300 คน
รายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารแนบDownload
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.