ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 5-6 กันยายน 2562 Knee Cadaveric Workshop คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  • วันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 Shoulder Arthroplasty Course คณะแพทยศาสตร์ศิริริราชพยาบาล
  • วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 Shoulder Cadaveric Workshop คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ในการนี้จึงขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้ที่คุณจิรเชฏฐ์ เรืองดิลกรัตน์ โทร. 061-5500939 E-mail : tossmoffice@gmail.com

ดาวน์โหลด:ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด:
- จดหมายเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562
- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562
- จดหมายเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562
- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562ปฎิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย   (Updated May 24, 2019)

ดาวน์โหลด: ปฎิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2562


ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.