ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | Inter-hospital conference | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก | ฝึกอบรมและสอบฯ (Updated!) | กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ | รับสมัครงาน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2561-2563


President

Aree Tanavalee, MD.
 

Immediate Past President

Banchong Mahaisavariya, MD.
 

President-Elect

Thanainit Chotanaphuti, MD.
 

1st Vice-President

Charlee Sumettavanich, MD.
 

2nd Vice-President

Thipachart Punyaratabandhu, MD.
 

Registrar

Somsak Leechavengvongs, MD.
 

Treasurer

Siwadol Wongsak, MD.
 

Public Relations

Kongkhet Riansuwan, MD.
 

Secretary General

Srihatach Ngarmukos, MD.
 

Deputy Secretary General

Saran Tantavisut, MD.
 

RCOST Journal Editor

Theerachai Apivatthakakul, MD.
 

Executive Committee

Werayudth Chaopricha, MD.
Kanyika Chamniprasas, MD.
Kitiwan Vipulakorn, MD.
Thawee Songpatanasilp, MD.
Pongsak Yuktanandana, MD.
Wanchai Sirisereewan, MD.
Somchai Chokepattanapong, MD.
Apichart Asavamongkolkul, MD.
Keerati Chareancholvanich, MD.
Pornpavit Sriphirom, MD.
Wichan Kanchanatawan, MD.
Bavornrit Chuckpaiwong, MD.
Apisit Patamarat, MD.
Chinnawat Srisai, MD.
 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.