เอกสารประกอบการบรรยาย Metabolic Bone Disease and Geriatric Fracture

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประจวบฯ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Download: เอกสารประกอบการบรรยาย